Header text

Met Veiligescholen.nl voldoet uw school aan de wettelijke verplichting om sociale veiligheid te monitoren

♦ U maakt gebruik van een objectief en gevalideerd instrument

♦ Door de samenwerking met Melior advies is het mogelijk om toe te werken naar pestvrije scholen