St. Trudoschool over VeiligeScholen

gonnie3De Trudoschool neemt in het kader van het pestprotocol al jaren het veiligheidsonderzoek af. Het geeft ons inzicht in de mate waarin pestgedrag voorkomt en hoe leerlingen dit ervaren. Ook zien we aan de hand daarvan waar we de focus op moeten leggen. Uiteraard is de driehoek ouder-kind-school erg belangrijk. Korte lijntjes en zaken bespreekbaar maken zijn inmiddels een vanzelfsprekendheid in de dagelijkse praktijk. Andere acties die voortvloeien uit het onderzoek zijn meer surveillance op de speelplaats, met het team (inclusief onderwijs ondersteunend personeel) een eenduidige aanpak hoe je met kinderen en incidenten op het plein omgaat. Met resultaat: kinderen en ouders ervaren de school als veilig (9% gepeste kinderen is gedaald naar 0 tot 3%)!

Gonnie Verhagen, directeur St. Trudoschool te Helmond