Category Archives: Geen categorie

Wat is VeiligeScholen?

VeiligeScholen is een platform voor onderzoek en kennis over sociale veiligheid in het primair onderwijs. Scholen kunnen zelf onderzoeken uitvoeren en rapportages genereren.

Vanaf 1 augustus 2015 is het vanuit de overheid verplicht de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen te monitoren.

Lees verder

Uiteraard wilt u graag inzicht krijgen in hoe het ervoor staat met pesten en sociale veiligheid op uw school. Informatie en inzichten hierover geven u immers concrete handvatten waar u in uw beleid en de dagelijkse praktijk op in moet zetten om pesten zo veel mogelijk tegen te gaan en een zo prettig en veilig mogelijk schoolklimaat te realiseren voor alle betrokkenen bij de school. Daarnaast bent u vanaf 2015 wettelijk verplicht sociale veiligheid te monitoren.

Met een jaarabonnement a €125 kunt u onbeperkt onderzoeken uitvoeren naar sociale veiligheid onder uw leerlingen. De vragenlijsten voor leerlingen kunnen worden afgenomen in de groepen 5 tot en met 8. Afhankelijk van de taal- en leesvaardigheid van de groep 5 leerlingen kan door de school besloten worden het onderzoek af te nemen vanaf groep 6. Op het platform kunnen automatische groepsrapporten gegeneerd worden die snel, duidelijk en overzichtelijk in beeld brengen hoe het ervoor staat met pesten in de groep en of de leerlingen zich veilig voelen in en om de school. Tevens kan er een totaalrapport op schoolniveau gemaakt worden. In het platform is tevens een helpdesk aanwezig voor technische vragen, er kan inhoudelijke ondersteuning en advies gevraagd worden en er is een forum waarop u ervaringen, kennis en tips kunt delen met collega’s.

Later dit schooljaar wordt het platform uitgebreid met een vragenlijst voor personeel.

VeiligeScholen is een initiatief van de Onderzoek & Innovatie Groep. Een onderzoeksbureau met veel ervaring in en betrokkenheid bij het onderwijs.

Onderzoek het nu