St. Trudoschool over VeiligeScholen

gonnie3De Trudoschool neemt in het kader van het pestprotocol al jaren het veiligheidsonderzoek af. Het geeft ons inzicht in de mate waarin pestgedrag voorkomt en hoe leerlingen dit ervaren. Ook zien we aan de hand daarvan waar we de focus op moeten leggen. Uiteraard is de driehoek ouder-kind-school erg belangrijk. Korte lijntjes en zaken bespreekbaar maken zijn inmiddels een vanzelfsprekendheid in de dagelijkse praktijk. Andere acties die voortvloeien uit het onderzoek zijn meer surveillance op de speelplaats, met het team (inclusief onderwijs ondersteunend personeel) een eenduidige aanpak hoe je met kinderen en incidenten op het plein omgaat. Met resultaat: kinderen en ouders ervaren de school als veilig (9% gepeste kinderen is gedaald naar 0 tot 3%)!

Gonnie Verhagen, directeur St. Trudoschool te Helmond

Kosten

VeiligeScholen wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren om pesten terug te dringen. We houden de kosten daarom laag en transparant. De kosten per school zijn € 125 (inclusief BTW) per schooljaar. Voor dit bedrag sluit de school een jaarabonnement voor VeiligeScholen af. In het betreffende schooljaar kan de school onbeperkt gebruik maken van het platform.

Aanmelden

Wilt u uw school aanmelden voor VeiligeScholen? Dat kan heel eenvoudig en snel door op onderstaande aanmeldknop te klikken.

Aanmelden

Hebt u eerst nog vragen of wilt u graag nog spreken met een van onze adviseurs? Dat kan natuurlijk ook!

Eerst contact

Wilt u de onderzoeken niet zelf regelen maar laten uitvoeren door de Onderzoek & Innovatie Groep neem dan telefonisch contact op met 038 – 4202130 of mail naar info@onderzoek-innovatiegroep.nl